Medler SuperLaser

Jak działa metoda czyszczenia laserem?

Na czyszczoną powierzchnię skierowana zostaje precyzyjnie skupiona wiązka laserowa, która poprzez krótkie impulsy o dużej mocy powoduje oddziaływania termiczne oraz absorpcję promieniowania. Pod wpływem tych reakcji dochodzi do oderwania zabrudzeń z powierzchni czyszczonego materiału dzięki sublimacji czyli gwałtownemu przejściu substancji ze stałego do gazowego stanu skupienia.

Sprawdzony proces kalibracji wiązki laserowej pozwala na wydajną i szybką pracę, a możliwość zapisu ustawień urządzenia ułatwia osiągnięcie powtarzalnych efektów przy każdym czyszczeniu. Ponadto regulacja parametrów pozwala dostosować wiązkę światła do geometrii czyszczonych przedmiotów, co umożliwia czyszczenie dużych obszarów lub sprecyzowanych fragmentów. Dobrze ustawiony laser nie uszkadza ani nie zmienia właściwości czyszczonego materiału. Jedynie warstwa zanieczyszczeń, tlenków lub innych pozostałości zostaje usunięta, a laser nie oddziałuje z wcześniej wyczyszczoną powierzchnią.

Czyszczenie laserowe to metoda bezpieczna dla środowiska – niewymagająca użycia środków chemicznych, rozpuszczalników, materiałów ściernych czy wody. Ponadto nie emituje odpadów wtórnych, ponieważ zabrudzenia odparowane w wyniku pracy lasera są od razu pochłaniane przez urządzenie filtrujące opary, co oznacza zachowanie miejsca pracy w czystości i brak konieczności dodatkowego sprzątania po zakończeniu usługi.

Zalety czyszczenia laserem:

szybka praca nawet do kilku m²/h;

nie wymaga dużego przygotowania i zabezpieczenia miejsca pracy;

niski poziom emitowanych dźwięków;

system filtrów zaciąga odparowane zanieczyszczenia – zachowanie czystości w trakcie pracy i po jej zakończeniu;

czyszczenie bez użycia dodatkowych środków, takich jak: chemia czyszcząca, rozpuszczalniki, materiały ścierne;

ekologiczność – nie pozostawia toksycznych odpadów;

powtarzalność efektów pracy dzięki zapisowi ustawień urządzenia;

bezpieczeństwo czyszczonej powierzchni – brak mechanicznej oraz chemicznej interakcji z czyszczonym podłożem.